Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bacaan Ayat Kursi Lengkap dengan Arti dan Keutamaannya

Ayat kursi adalah bagian dari surat Al-Baqarah ayat 255. Berikut bacaan ayat kursi dalam latin beserta arti dan keutamaannya.
Aliftya Amarilisya
Aliftya Amarilisya - Bisnis.com 31 Oktober 2021  |  09:10 WIB
Ilustrasi - Pexels.com
Ilustrasi - Pexels.com
Bagikan

Bisnis.com, SOLO - Ayat kursi mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Alquran. Oleh sebab itu, penting bagi Anda untuk mengetahui bacaan ayat kursi.

Adapun keagungan ayat kuris itu sendiri tertuang dalam hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi sebagai berikut:

"Seperti diceritakan Abdullah bin Mas'ud: 'Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya Ayat Kursi [karena di dalam ayat tersebut telah mencakup Nama dan Sifat Allah].' Sufyan ats-Tsauri berkata, 'Sebab ayat kursi merupakan [salah satu] kalamullah [perkataan Allah], sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi'."

Lebih lanjut, Syaifurrahman El-Fati dalam bukunya yang bertajuk Manfaat Dahsyat Dzikir Asmaul Husna pun menuliskan bahwa saat ayat tersebut diturunkan, ribuan malaikat diketahui turut mengiringi penurunannya.

Sementara itu, umumnya ayat kursi ini dibaca setiap selesai salat atau saat akan tidur. Mereka yang membacanya niscaya akan terjaga dari kejahatan dan hal-hal gaib yang mencelakakan.

Bacaan latin ayat kursi:
Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa nauum, la huu maa fissamaawaati wamaa fil ardh, man dzalladzi yasyfa’u ‘inda Huu, illa bi idznih, ya'lamu maa baina aidiihim wamaa khalfahum, wa laa yuhithuuna bisyay in min ‘ilmi Hii illa bimaa syaa’, wa si’a kursiyyuhus samaawaati wal ardhi, walaa ya uudu huu hifzuhumaa, wa Huwal ‘aliyyul ‘adziiim.

Artinya:
Allah, tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus [makhluk-Nya]; tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

1 dari 2 halaman

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

islam alquran
Editor : Aliftya Amarilisya
Bagikan

Artikel TerkaitBerita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top