Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

20 Ucapan Idulfitri Bahasa Jawa Untuk Sungkeman dan Maaf-maafan

Sungkeman dan maaf-maafan kepada orang tua, menjadi tradisi yang sering dilakukan saat Idulfitri.
Sungkeman menjadi tradisi yang sering dilakukan saat Lebaran
Sungkeman menjadi tradisi yang sering dilakukan saat Lebaran

Bisnis.com, JAKARTA – Ucapan Idulfitri dalam bahasa Jawa kerap digunakan sebagai kalimat permohonan maaf saat sungkeman kepada orang tua

Sungkeman termasuk tradisi maaf-maafan yang dilakukan kepada orang yang lebih tua, seperti orangtua, kakek dan nenek, maupun orang lain yang dituakan. 

Tradisi sungkeman khususnya saat Idulfitri merupakan simbol berbakti, membersihkan hati, dan mensucikan diri dari segala kesalahan yang telah dilakukan. Kalimat sungkem yang bisa digunakan pun beraneka ragam.

Berikut 20 contoh ucapan Idulfitri dalam bahasa Jawa untuk sungkeman ke orangtua:

1. Sucining ati tumatining laku ngaturaken sugeng riyadi. Bilih wonten kelepatan, kulo nyuwun agunging samudro pangaksami.

2. Mongko kulo ngaturaken agunging pangapunten datheng klinta-klintunipun kulo sedoyo.

3. Kulo meniko dados anak gadah katah sanget kalepatanipun dumatheng tiyang sepah. Sugeng riyadi kagem panjenengan sedaya. Sagung kalepatan nyuwun diparingi pangapura.

4. Wonten dinten riyoyo, menawi lepat kulo nyuwun ngapuro. Mugi-mugi Allah maringi pepadang kagem sedoyo.

5. Ngaturaken wilujeng idul fitri nyuwun agunging pangapunten. Mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah.

6. Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kulo, lampah kulo setindak, paben kulo sakecap ingkang mboten angsal idining sarak, kulo nyuwun pangapunten mugi lineburo ing dinten riyoyo puniko.

7. Kawulo nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan kulo.

8. Ngaturaken sugeng riyadi kagem bapak lan ibu sak keluargo mugi tansah sehat lan sentoso.

9. Ngaturaken sugeng riyadi 1 Syawal 1443 H, Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqobbal Ya Karim, Kullu Amin Wa Antum Bikhoir. Mugi gusti Allah tansah paring hidayah, maghfiroh soho barokah dumateng kito sedoyo. Rahayu ingkang tinemu, sambodo ingkang sinedyo, jumbuh ingkang ginayuh.

10. Kula nyuwun pangapunten dumateng ibu saha bapak sedaya kalepatan ingkang sampun kula lampahi, nyuwun agunging pangapunten ingkang sakalangkung sae.

11. Bapak Ibu, ngapuntenaken sedaya kesalahanipun kula nggih. matur nuwun inggil welas asih bapak lan ibu salami puniki.

12. Inggil sedaya welas asih bapak lan ibu salami puniki, kula sanjangaken matur nuwun, nedha pangapunten, inggil sedaya kelepatan lan keterbatasan ingkang wonten.

13. Kalih kaping kalih tiyang sepuh ingkang kula sanget tresnani, terhatur panedha pangapunten ingkang mboten terhingga.

14. Minal aidzin wal faidzin, ayo mulihake maneh kabecikan iki.

15. Ayo resik ati, jiwa, lan ngilangi dosa saka awak lan pikiran.

16. Tembung pengampunan lan pandonga sing becik mugi-mugi bakal njaga kulawargamu ing dina sing apik iki.

17. Ana kesalahan sing nyata, diucapake lan rampung. Ing dina suci iki, mugi sampun kaapunten.

18. Wong dosa sing paling apik yaiku wong sing martobat. Ana apike ngapurani kabeh manugso sing pernah nglarani ati.

19. Nalika pasa, mesthine weteng bakal kosong, nanging aja ngecakake ati kita kanggo nampa pangapuran.

20. Muga-muga panglipur, kamakmuran, lan kawulane marakake kulawarga sampeyan ing liburan iki.

Itu dia 20 kalimat ucapan Idulfitri dalam bahasa Jawa yang cocok untuk sungkeman. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan saat halal bihalal, selamat lebaran!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper