Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

7 Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Singkat dari Berbagai Tema

Simak beberapa contoh teks pidato bahasa jawa singkat perlu kamu ketahui dari berbagai tema seperti pendidikan hingga kebersihan.
Contoh teks pidato Bahasa Jawa/Bisnis-Muh Rizky Nurawan.
Contoh teks pidato Bahasa Jawa/Bisnis-Muh Rizky Nurawan.

Bisnis.com, JAKARTA - Contoh pidato bahasa Jawa singkat berbagai tema dan mudah dihafal cocok disampaikan untuk sejumlah acara. Pidato bahasa Jawa umumnya menggunakan bahasa Jawa halus atau bahasa krama inggil sebagai bentuk sopan santun serta untuk menghormati audiens. 

Sedangkan struktur teks pidato bahasa Jawa secara umum dibagi menjadi tiga bagian, yakni surasa basa (isi pidato), wigatine (kesimpulan pidato), dan pangarep-arep atau harapan yang ingin disampaikan kepada audiens. Sedangkan struktur teks pidato bahasa Jawa secara umum dibagi menjadi tiga bagian, yakni surasa basa (isi pidato), wigatine (kesimpulan pidato), dan pangarep-arep atau harapan yang ingin disampaikan kepada audiens. 

Berikut ini adalah beberapa contoh teks pidato bahasa jawa yang sudah dilansir dari berbagai sumber: 

  • Contoh teks pidato perpisahan Bahasa Jawa

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Nuwun bapak utawi ibu kepala sekolah ingkang Kula hurmati, undangan bapak utawi ibu guru Saha karyawan ingkang kinurmatan. Rencang kelas ingkang kulo tresnani lan kulo banggaken. Monggo kito panjataken dalemipun Gusti Allah ingkang maha agung.

Awit ing wekdal meniko kito taksih diparingi pinaringan sehat sehingga ing dalem puniko Kito saget makempal kanthi pinaringan sehat wal afiat. Kula minangka wakil saking kelas 7 gunging panuwun tanpa upami kangen bapak lan ibu guru Sedaya.

Ahmad jaya katresnan anggenipun nggulawentah dumateng kulo lan konco konco saengga kulo lan konco konco saged ngrampungake kewajiban ing pawiyatan punika. Kula kalian konco konco naming saget memuji, supados Sedaya amal lan kesaenan bapak lan ibu guru pikantuk piwales saking Gusti Allah ingkang Maha Kuasa.

Saha tansah pinaringan kasarasan kawilujengan lan katentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik adhik Sedaya. Kamu mungkin sering mendengar pidato bahasa Jawa pada acara acara besar seperti perpisahan sekolah maupun upacara.

  • Contoh pidato bahasa Jawa tentang Narkoba

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji saha syukur kita panjataken dumateng allah subhanahu wa ta’ala ingkang sampun daya rahmat lan hidayah ipin kagem kita sedaya. sahinggo kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi keadaan sehat wal afiat.

Kenapa sarto salam mugi katetepna dumateng nabi muhammad sholallahu alaihi wassalam, lan sedaya matipun dumugi akhir zaman samangki amin.

Bapak ibu serta kaca-kanca ingkang kinurmatan. Wonten ing mriki kula badhe matur irah-irahan bahaya dipunagem narkoba serta obat-obatan ingkang dipun larang. Kito sedoyo sampun keterangan barito ing pawartos tivi sok sinten ingkang ginakaken narkoba bagi dingin bahayanipun narkoba kolo wau. Sawipun badhe ngrisak badan, kasehatan lan pikiran boten saged dicekek lan sanes-sanesipun gangguan liane.

Tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget meruhi aken dumateng badan kita sedaya. Amargi tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menika gampil kenging penyakit.

Awit meniko kulo ngajak dumateng para warga masyarakat supados ojo pisan-pisan nggunakake narkoba lan obat-obatan terlarang meningkat. Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal-hal ingkang positif inggih punika maca buku, olah raga sepak bola lan sak panunggalane.

Bapak lan ibu kanca-kanca ingkang kinurmatan kanti pangertosan ingkang sampun kulo aturaken menika

Kulo ngajak monggo kito tansah njaga badan kito ampun ngantos ngginakaken barang ingkang dipun larang agama lan pemerintah. Mugo-mugo kito sedoyo dados umat ipun ingkang becik.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • Contoh teks pidato Bahasa Jawa tentang Kesehatan 

Tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget meruhi aken dumateng badan kita sedaya. Amargi tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menika gampil kenging penyakit.

Awit meniko kulo ngajak dumateng para warga masyarakat supados ojo pisan-pisan nggunakake narkoba lan obat-obatan terlarang meningkat. Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal-hal ingkang positif inggih punika maca buku, olah raga sepak bola lan sak panunggalane.

Bapak lan ibu kanca-kanca ingkang kinurmatan kanti pangertosan ingkang sampun kulo aturaken menika

Kulo ngajak monggo kito tansah njaga badan kito ampun ngantos ngginakaken barang ingkang dipun larang agama lan pemerintah. Mugo-mugo kito sedoyo dados umat ipun ingkang becik.

  • Contoh teks pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Para bapak ibu serta secara sedaya ingkang kinurmatan. Ten dalem dinten ingkang dan iki monggo kito sareng-sareng ngaturaken raos syukur dumateng gusti ingkang maha agung. Maringi nikmat lan rahmat sahinggo ing wekdal punika kita sedaya saged kempal ten mriki panggenan perlu ngengeti pendidikan nasional.

Sangat perlu kito sedoyo sumerapi pemerintah kita bangsa indonesia dan dalam kitab ipun undang-undang dasar 1945 sampun wonten program pajak belajar kagem sedoyo wargo milahi umur pitung tahun.

Uga meniko kito sumerap ing dalam agama kita Islam ingkang sampun lami ngantos pinten pinten 4 meniko. Sangat perlu kita sedaya sumerapi pemerintah bangsa indonesia dan dalam kitab ipin UUD 1945 sampun wonten program wajib belajar 9 tahun.

  • Contoh pidato Bahasa Jawa tentang Lingkungan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sugeng dalu, para hadirin lan hadirat, alon-alon waton kumpul ing dina iki. Ing momen iki, kita bakal ngomongake babagan lingkungan alam lan cara kita bisa ngestrakake. Lingkungan yaiku hartane kita kabeh, sing ora bisa digantikan.

Kita, wong Jawa, kudu peduli ing alam. Limbah plastik, polusi udara, lan kerusakan hutan ora bisa kita biarkan tansah ngemparke alam. Kita kudu ngrakiti lan ngilangi perilaku sing ora ramah lingkungan. Kita, wong-wong, bisa ngilangi plastik sek, nggawe program tanam-tanaman, lan ngrawat sungai lan hutan. Supaya generasi mbarek kita bisa nikmati alam sing asri.

Mugi-mugi, pidato iki bisa njaluk wanci kanggo kita kabeh supaya kita bisa njaga lingkungan kita sing asri. Matur nuwun lan sampun ngaturaken pamit.

  • Contoh pidato Bahasa Jawa tentang Agama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sugeng dalu, para hadirin lan hadirat, ing ngendi punika kita bakal ngomongake babagan agama kang penting banget ing panggonan kita. Agama yaiku pancerah kang nyenengake kita lan ngarahake kita marang jalan kang benar.

Agama, yaiku salah sawijining titik panggonan kang penting marang kita. Ing agama, kita ngrungokno ajaran lan nilai-nilai moral sing bisa ngatur perilaku kita. Kita kudu tulus lan konsisten ing nggawe amal kebaikan, ngabdi marang sesama, lan nghormati perbedaan.

Semoga pidato iki bisa nglampahi sajrone ati kita kanggo ngrungokno lan nglakoni ajaran agama kita masing-masing. Matur nuwun lan sampun ngaturaken pamit.

  • Contoh pidato Bahasa Jawa tentang Kebersihan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sugeng dalu, para hadirin lan hadirat, salam sehat lan sejahtera kanggo kita kabeh. Saiki, kita bakal ngomongake babagan kebersihan, sing yaiku pondasi kang penting kanggo kesehatan lan kenyamanan panggonan kita.

Kebersihan ora cuma masalah fisik, tapi masalah moral lan budi pekerti. Kita kudu ngrakiti lingkungan kita, ngilangi sampah, lan ngrawat panggonan kita. Kebersihan sing terjaga bisa ngurangi risiko penyakit lan nyaman kanggo wong-wong.

Semoga kita kabeh bisa njaluk kesadaran kanggo ngilangi kebersihan panggonan kita, supaya kita bisa nggawe panggonan sing sehat lan nyaman. Matur nuwun lan sampun ngaturaken pamit.

Itulah beberapa contoh pidato Bahasa Jawa yang mungkin belum kamu ketahui. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Penulis : Hana Fathina
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper